Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

 

Wat is een uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Wanneer u door ziekte gedeeltelijk of helemaal niet meer in staat bent om te werken, bent u arbeidsongeschikt. Hebt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten? Dan kunt u aanspraak maken op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Als zelfstandig ondernemer, dus ZZP’er, freelancer, vrije beroepsbeoefenaar, directeur-grootaandeelhouder of eigenaar van een eenmanszaak of VOF, dan bent u niet automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ondernemers dienen zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, om verzekerd te zijn van een uitkering op het moment dat ze zelf niet meer in staat zijn om te werken en daardoor niet voldoende inkomen hebben. Wanneer een zelfstandig ondernemer niet verzekerd is en arbeidsongeschikt raakt, zal deze moeten terugvallen op reserves of het inkomen van een eventuele partner. Zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering maakt een zelfstandig ondernemer geen aanspraak op een uitkering. Wanneer er geen vermogen in bezit is, kan een ondernemer wel in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Een uitkering arbeidsongeschiktheid is dus een uitkering die wordt uitgekeerd door de verzekeraar waar de arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten. Omdat er een verschil is tussen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en volledige arbeidsongeschiktheid, is er ook een verschil in de hoogte van de uitkering.

Hoe hoog is de uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Het uitkeringsniveau hangt af van een aantal verschillende factoren:

– De hoogte van het verzekerde bedrag (afhankelijk van de verzekering)

– De mate van arbeidsongeschiktheid

– Het percentage van arbeidsongeschiktheid

– Af te dragen loonheffing

– Of u boven de uitkeringsdrempel uitkomt (afhankelijk van de verzekering)

Er zijn, afhankelijk van de verzekering, nog meer factoren die van invloed kunnen zijn op de hoogte van het uitgekeerde bedrag.

Waar moet u aan voldoen voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Om aanspraak te maken op een uitkering  moet u aan een aantal zaken voldoen. Per verzekeraar kunnen de eisen verschillen. Ten eerste moet u bijvoorbeeld met een medische verklaring kunnen aantonen in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Verder wordt er vaak gekeken of de gegevens juist zijn ingevuld tijdens het afsluiten van de verzekering. Tijdens langdurige of chronische ziekte worden er tussendoor vaak medische herkeuringen vereist.

Is uw uitkering onterecht afgewezen?

Schakel dan onze verzekeringsrecht advocaten in. Steeds vaker wordt een uitkering ten onrechte geweigerd en dat is in onze ogen een kwalijke zaak! Neem dan snel contact op met SOS AOV om kijken wat wij voor u kunnen betekenen.