Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Uitspraak: schending mededelingsplicht bij AOV

3 januari 2022

Uitspraak: schending mededelingsplicht bij AOV

De gezondheidsverklaring die moet worden ingevuld bij het afsluiten van een #arbeidsongeschiktheidsverzekering liegt er vaak niet om. Er staat een lange opsomming van allerlei categorieën met aandoeningen, ziekten en klachten met de vraag om van iedere klacht melding te maken die de aspirant-verzekerde ooit heeft gehad.

Je kunt zeker je vraagtekens zetten bij het werkelijk nut van zo’n vragenlijst: want is het eigenlijk wel mogelijk om zo’n vragenlijst zodanig in te vullen dat jou achteraf nooit een verwijt kan worden gemaakt? Wie is er immers niet ooit bij een huisarts geweest waarbij hoofdpijnklachten ter sprake zijn gekomen? Of (langdurig) hoesten? Of slecht slapen door drukte op het werk?

Als een verzekeraar achteraf – na een melding van arbeidsongeschiktheid – de gezondheidsverklaring er weer bij pakt, komt het dan ook niet zelden voor dat de verzekeraar constateert dat er (bijvoorbeeld) huisartsenbezoeken vóór het afsluiten van de verzekering zijn geweest, waarvan betoogd kan worden dat daarvan melding had moeten worden gemaakt op de gezondheidsverklaring. Daar kunnen ook rechters – gelet op de wijze waarop de gezondheidsverklaring is opgesteld – vaak niet omheen.

Gelukkig betekent dat niet dat verzekeraars aan een onvolledig ingevulde gezondheidsverklaring eenvoudig het gevolg kunnen verbinden dat géén uitkering verschuldigd zou zijn. Verzekeraars moeten namelijk wel nog bewijzen dat een redelijk handelend verzekeraar bij bekendheid met de niet gemelde klachten de AOV 𝐧𝐢𝐞𝐭 zou hebben afgesloten óf onder andere voorwaarden (bijvoorbeeld met een uitsluiting voor die klachten waardoor de verzekerde nu arbeidsongeschikt is geraakt en uitkering claimt).

En aan dat bewijs wordt (gelukkig) niet zomaar voldaan, zo blijkt ook weer uit deze recente uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Waren de klachten (in dit geval “overbelastingsklachten”) wel zo ernstig dat de verzekeraar daar bij de acceptatie gevolgen aan zou hebben verbonden? En is het strenge acceptatiebeleid dat de verzekeraar pretendeert te hebben gehad, wel in overeenstemming met de maatstaf van een redelijk handelend verzekeraar?

Nee, aldus het gerechtshof. De verzekerde heeft de gezondheidsverklaring weliswaar achteraf bezien onvolledig ingevuld, maar voor het recht op uitkering voor zijn huidige arbeidsongeschiktheid heeft dit géén gevolgen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:3310