Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Uitspraak: dekking AOV

12 november 2021

Uitspraak: dekking AOV

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: dekking voor arbeidsongeschiktheid door ongeval tijdens motorcrosswedstrijd?

Een ZZP’er sluit voor zijn werk als automonteur een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op het aanvraagformulier dat hij daarvoor moet invullen wordt gevraagd naar “sportbeoefening”. Hij vermeldt daar: “motorcross 1x p/w (hobbymatig, geen wedstrijden)”.
Vervolgens komt de verzekering tot stand. In de polisvoorwaarden is opgenomen dat er géén uitkering wordt verstrekt voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan “doordat u aan het sporten was, anders dan als amateur.” Over wedstrijden staat in de voorwaarden niets vermeld.

Een aantal jaar later breekt de verzekerde bij een motorwedstrijd zijn pols en raakt hij arbeidsongeschikt.

Dient de verzekeraar daar nu voor uit te keren of niet?

De rechtbank Noord-Holland oordeelt: ja, de verzekerde heeft recht op uitkering.

Niet het aanvraagformulier, maar de polis vormt het bewijs van de inhoud van de overeenkomst. In de polis wordt niet naar het aanvraagformulier verwezen. In de voorwaarden is alleen sporten door professionals uitgesloten (“anders dan als amateur”). Over wedstrijden staat niets vermeld. Amateurs rijden ook wedstrijden.

Met andere woorden: de polis en de polisvoorwaarden zijn bepalend voor de dekking, níet het aanvraagformulier. Dat op het aanvraagformulier niet staat vermeld dat wedstrijden worden gereden, betekent niet dat arbeidsongeschiktheid door wedstrijden later (als amateur) ineens van dekking zou zijn uitgesloten.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:5344