Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

AOV: schade- of sommenverzekering?

4 mei 2021

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: schade- of sommenverzekering?

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden dekking als een verzekeringnemer door arbeidsongeschiktheid uitvalt voor werk. Maar niet iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering is hetzelfde: er zijn verschillende verzekeraars en iedere verzekeraar hanteert ook nog verschillende soorten polisvoorwaarden.

Iedere polis is dus anders. Maar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn wel in te delen in bepaalde categorieën. Zo kunnen er grofweg twee soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden onderscheiden: schadeverzekeringen en sommenverzekeringen.

Maar wat houdt dat onderscheid in?

Bij een sommenverzekering wordt alléén gekeken naar de mate van arbeidsongeschiktheid en de verzekerde som. Aan de hand daarvan wordt de hoogte van de uitkering bepaald. Bij een schadeverzekering moet ook nog in kaart worden gebracht wat de schade is. Er moet dus sprake zijn van inkomensverlies ná arbeidsongeschiktheid, alvorens recht op uitkering bestaat.

Het maakt dus nogal wat uit of sprake is van een schade- of een sommenverzekering. Een eenvoudig voorbeeld maakt dat duidelijk. Een meewerkend eigenaar van een bouwbedrijf raakt arbeidsongeschikt. Bij een sommenverzekering zal aan de hand van het percentage arbeidsongeschiktheid en de verzekerde som de uitkering worden bepaald. Maar onder een schadeverzekering zal ook nog in kaart moeten worden gebracht of er wel sprake is van inkomensverlies. Als het bouwbedrijf ook na uitval van deze eigenaar de cijfers op peil kan houden – hetgeen door het overnemen van taken door collega’s zomaar het geval kan zijn – hoeft van inkomensverlies helemaal geen sprake te zijn.

Voor beantwoording van de vraag of een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar tot uitkering dient over te gaan, is dus zeer relevant om te weten of sprake is van een schade- of sommenverzekering. Maar let op: er is niet één soort schadeverzekering of één soort sommenverzekering. Er zijn verschillende manieren waarop het inkomen dat na arbeidsongeschiktheid wordt verdiend een rol kan en mag spelen bij het bepalen van het recht op uitkering. Dit hangt allemaal af van de specifieke tekst van de polisvoorwaarden.

Of sprake is van een schade- of sommenverzekering is dus slechts het begin, het is slechts een algemeen label. Het zegt nog vrij weinig over de toepassing die moet worden gegeven aan een specifieke verzekering. Dat zal steeds individueel moeten worden beoordeeld.