Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

AOV-uitkering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Tegenwoordig zijn zelfstandig ondernemers niet meer automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dus bent u freelancer, eigenaar van een eenmanszaak of VOF, directeur-grootaandeelhouder, ZZP-er, vrije beroepsbeoefenaar, of freelancer? Dan dient u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Anders zult  geen aanspraak kunnen maken op een AOV- uitkering wanneer u arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte. U bent in dat geval aangewezen  op het inkomen van een eventuele partner, reserves of een bijstandsuitkering. Op bijstand heeft u alleen recht wanneer u geen eigen vermogen hebt.

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Om niet in deze situatie terecht te komen, is een AOV aan te raden voor zelfstandig ondernemers. Een AOV-uitkering wordt door uw verzekeraar uitgekeerd en wordt vastgesteld aan de hand van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid kunt u krijgen wanneer u helemaal of deels arbeidsongeschikt raakt en een AOV hebt afgesloten. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u allereerst een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Dit kan wat ingewikkeld zijn. Daarom heeft SOS-AOV een handige checklist opgesteld om u hierbij te helpen:

– Pensioenleeftijd
Let goed op tot welke leeftijd u de verzekering laat uitkeren. Er kan namelijk en gat ontstaan tussen deze aangegeven leeftijd en uw pensioengerechtigde leeftijd. Als er een gat is, is het van belang dat u een buffer heeft voor deze jaren.

– Eigen risico
Bedenk goed hoe wat voor eigenrisicoperiode u hanteert. De premiekosten kunnen flink lager uitvallen als u een langere wachttijd neemt, maar u zult geen bron van inkomsten hebben gedurende deze periode.

– Dekking
De meeste verzekeringsmaatschappijen keren slechts 80% uit van het verzekerde bedrag. Vraag uzelf dus af of het verzekerde bedrag genoeg is voor alle uitgaven vóór en tijdens een eventuele periode van ziekte.

De hoogte van een AOV-uitkering

Er zijn meerdere factoren die bepalen wat de hoogte zal zijn van het maandelijkse uitkeringsbedrag waar u recht op heeft. Natuurlijk ligt de hoogte ook aan de voorwaarden van de specifieke AOV die u heeft afgesloten. Zo keren de meeste verzekeraars een vastgesteld percentage van het loon uit, afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Bent u bijvoorbeeld 45% tot 55% arbeidsongeschikt verklaard, dan keren veel verzekeraars 50% uit. Daarbij komt nog de hoogte van het verzekerde bedrag. Er moet waarschijnlijk ook  loonheffing afgedragen worden over het bruto te ontvangen bedrag en bepaalt de AOV die u heeft afgesloten of – en hoe ver – u boven de uitkeringsdrempel mag uitkomen. Uiteraard keren verzekeraar niet zomaar uit. Er moet medisch aangetoond worden in welke mate u niet in staat bent om te werken. Veel verzekeraars vragen op meerdere momenten, nadat je al enige tijd een AOV-uitkering hebt ontvangen, om medische herkeuringen. Verder wordt er tijdens de aanvraag van een AOV-uitkering regelmatig gecontroleerd of de gegevens die zijn doorgegeven bij het afsluiten van de verzekering wel juist zijn ingevuld. Om er, naast het financiële vangnet van een AOV, financieel goed voor te blijven staan, raden wij u aan om de volgende punten voor uzelf na te gaan:

Wat zijn de gevolgen voor uw inkomen?

Heeft u nog recht op andere verzekeringen, zoals een woonlastenverzekering?

Vergeet uw zorgverzekering niet te checken.

Krijgt u premievrijstelling volgens uw pensioenregeling?

Bekijk of er fiscale aftrekposten zijn die u kunt benutten.

Advocaat verzekeringsrecht

Helaas keren verzekeraars te vaak de AOV-uitkering niet uit, bijvoorbeeld omdat uw arbeidsongeschiktheid niet ‘medisch objectiveerbaar’ zou zijn, of omdat u niet bent verzekerd volgens het juiste criterium. Met onze hulp krijgt u alsnog de uitkering waar u recht op heeft! Neem direct contact op met SOS-AOV. SOS-AOV verzekeringsrecht advocaten zijn er voor de verzekerden. Wij staan u bij wanneer u een geschil heeft over een AOV-uitkering. Weigert uw verzekeraar uit te betalen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid? Wij onderzoeken of uw AOV-uitkering terecht geweigerd wordt, of niet. Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid lijkt heel vanzelfsprekend, maar de praktijk is weerbarstig. Wij zorgen ervoor dat uw premie niet voor niets is geweest en helpen u om de AOV uitkering te krijgen waar u recht op heeft.